Використання плазми

Препарати крові одержують шляхом поділу білків плазми методом фракціонування на заводі Біофарма.

З плазми виділяють інші компоненти крові, які вико­ристовуються як лікувальні препарати.

Альбумін — основна фракція плаз­ми. Застосовують альбумін для лікуван­ня виснажених хворих з вираженою гіпо-волемією і гіпопротеїнемією, а також при опіковому шоку, крововтратах.

Імуноглобуліни білки плазми, носії антитіл проти багатьох інфекцій. Розроблені та виготовляються препарати, що містять антитіла проти кору, гепатиту, коклюшу та інших інфекцій. Для стимуляції вводяться при гнійно-септичних процесах і опікової хвороби.

Антигемофільний глобулін (VIII фактор згортання крові)  застосовуються при гемофілії А, хвороби Віллебранда та деяких інших видах кровоточивості.